T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
AYDIN / EFELER - Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Tel Kırma (Bartın İşi)

Tel Kırma (Bartın İşi) 

Programın Tanımı:

Programın amacı, kumaşı ve teli hazırlayabilen, desen tasarımı ve tel kırma (bartın işi) yapabilen ve kenar temizleyebilen kişi yetiştirmektir. Program dört üniteden oluşmaktadır ve süresi toplam 120 saattir. Bu programı başarı ile tamamlayan ve belgesini alan kişi bu işleri yaparak kazanç temin edebilir. 

Programın Uygulanması ile ilgili Genel Açıklamalar:

Kursiyerlerin her birinin kişisel özellikleri, giriş yeterlilikleri ve öğrenme ihtiyaçları belirlenecek, her kursiyer için bireysel öğretim planı (BÖP) hazırlanacaktır.

Her kurs için ünitelendirilmiş yılık plân (ÜYP).Ve ders plânı (DP) hazırlanacaktır. Bütün planlarda hızlı öğrenen, geç ve güç öğrenen, zihinsel ya da bedensel özürlü, deneyimli ve deneyimsiz, kadın ve erkek, yaşlı ve genç ile farklı statülerdeki kursiyerler için yapılacak farklı uygulamalara bu planlarda yer verilecektir.

Öğretimin yapılmasında öğrenci merkezli öğretime yer verilecek, öğrenmenin öğrenci tarafından gerçekleştirildiği dikkate alınacak, aktif öğretim stratejileri öğretimde esas alınacaktır. Temel becerilerin kazandırılmasında ve geliştirilmesinde davranışçı öğretim esas alınırken daha ileri düzeydeki bilgi ve becerilerin kazandırılmasında bilişsel öğretim stratejilerine yer verilecektir.

Kursiyerlerin bireysel gelişimleri esas alınırken, sosyal gelişimleri de dikkate alınacak, bu amaçla probleme dayalı öğrenme, işbirliğine dayalı öğrenme, grup çalışmaları gibi stratejilere de yer verilecektir.

Öğretim materyallerinin seçiminde görsel, işitsel öğretim materyalleri ile dokunmaya dayalı öğretim materyallerinin seçimine özen gösterilecektir. Kursta kullanılacak öğretim materyalleri öğretmen tarafından belirlenecektir.

Öğretim etkinliklerinin belirlenmesinde, öğretimin amacı, öğretim sürecinin gerekleri ve çoklu zekâ esas alınacaktır.

Öğretimin yapılması sırasında mümkün olduğu kadar planlara sadık kalınacak, zaman içinde değişen ihtiyaç, imkân ve şartlara bağlı olarak gerekli değişiklik ve düzenlemeler yapılacaktır.

Öğretim süreci boyunca sürekli değerlendirmeler yapılacak, bireylerin öğrenmeleri ile ilgili eksiklikler ve yanlışlıklar zamanında fark edilecek gerekli düzeltici ve tamamlayıcı öğrenme etkinlikleri devreye konulacaktır.

Öğretim sürecinin sonunda öğrencinin başarısı uygun ölçme araçları ile ölçülecek ve değerlendirilecektir. Bilişsel alandaki öğrenmeler için gerektiğinde kağıt kalem testlerine yer verilecektir. Ancak öğrencinin gerçek performansı iş ve performans testleri ve bu bağlamda hazırlanacak olan kontrol listeleri ile ölçülecek ve değerlendirilecektir. Bu değerlendirmelere ek olarak öğretim sırasında oluşturulmuş olan öğrenci dosyaları (portföy) da değerlendirmenin ayrılmaz bir parçası olarak kullanılacaktır.

Bu program 15 kişilik bir öğrenci grubu, alan öğretmeni ya da alanında uzman bir eğitici, bu öğretimi yapmak için yeterli sayıda alet, makine ve teçhizat ve gerekli malzemenin bulunduğu; öğretim materyallerinin ya hazır ya da ilgili halk eğitim merkezinde üretilebileceği varsayılarak hazırlanmıştır. Bu varsayımın geçersiz olduğu durumlarda öğretmenler gerekli bazı değişiklik ve düzenlemeler yapabilirler. Yine öğretim üniteleri belirlenirken mesleğin ya da işin yapılma süreci esas alınmıştır. Bu sıraya uymak esastır. Ancak bu süreci etkilemeyecek ünitelerin öğretiminde ünitelerin sıralamasında gerekli değişiklikler yapılabilir.  

Programın Genel Amaçları:

Bu kursla ilgili eğitim ve öğretim etkinliklerini başarıyla tamamlayan her kursiyer: 

Kumaş ve teli hazırlayabilecektir.

Desen tasarımı yapabilecektir.

Tel kırma ( Bartın işi) yapabilecektir.

Kenar temizleme yapabilecektir. 

Ünite Dağılım Tablosu

Ünite Adı

Süresi

Teorik

Uygulama

Kumaş Hazırlama

2

6

Desen Tasarımı

4

10

Tel kırma (Bartın işi) Yapma

14

72

Kenar Temizleme

4

8

Toplam

24

96

Genel Toplam

120

 Ünite 1: Kumaş ve Tel Hazırlama

Ünitenin Amaçları:

Bu ünite ile ilgili eğitim ve öğretim etkinliklerini başarıyla tamamlayan her kursiyer:

-     Yapacağı işe uygun kumaşı seçebilecektir.

-     Yapacağı işe uygun olarak kumaşı hazırlayabilecektir.

-     Kırma telini hazırlayabilecektir. 

Ünitenin İçeriği:

Kumaş seçimi

─    Kumaşın cinsi

─    Kumaşın rengi

─    Kullanılacağı yer 

Kumaş hazırlama 

Tel hazırlama 

Ünitenin Etkinlikleri:

─    Kumaşlar ve tel hakkında bilgi sunma/edinme

─    Kumaş ve teli hazırlama işlem basamaklarını yaparak gösterme

─    Kumaş seçimi

─    Kumaşı hazırlama

─    Teli hazırlama 

Ünitenin Değerlendirilmesi:

─    Kumaş ve teli hazırlama kontrol listesi

Ünite 3: Desen Tasarımı 

Ünitenin Amaçları:

Bu ünite ile ilgili eğitim ve öğretim etkinliklerini başarıyla tamamlayan her kursiyer:

─    Kullanılacak yere uygun deseni tasarlayabilecektir.

─    Deseni hazırlayabilecektir. 

Ünitenin İçeriği:

Desen tasarımı

─    Eşyanın boyutu

─    Eşyanın türü

─    Kişisel zevk

─    Desen yerinin belirlenmesi

─    Yardımcı iğne teknikleri 

Desen hazırlığı 

Ünitenin Etkinlikleri:

─    Desen tasarımı ile ilgili bilgi sunma/edinme

─    Desen tasarımı ile ilgili işlem basamaklarını yaparak gösterme

─    Müze gezisi

─    Desen tasarlama

─    Desen hazırlama

Ünitenin Değerlendirilmesi:

─    Desen tasarımı kontrol listesi 

Ünite 4: Tel Kırma (Bartın işi) Yapma 

Ünitenin Amaçları:

Bu ünite ile ilgili eğitim ve öğretim etkinliklerini başarıyla tamamlayan her kursiyer:

-     Tel kırma yapabilecektir. 

Ünitenin İçeriği

Tel kırma yapımı

─    Tel kırma iğnesi

─    Telin özelliği

Ünitenin Etkinlikleri:

─    Tel kırma hakkında bilgi sunma/edinme

─    Tel kırma işlem basamaklarını yaparak gösterme

─    Tel kırma yapma 

Ünitenin Değerlendirilmesi:

-     Tel kırma ile ilgili kontrol listesi 

Ünite 5: Kenar Temizleme

Ünitenin Amacı:

Bu ünite ile ilgili eğitim ve öğretim etkinliklerini başarıyla tamamlayan her kursiyer:

─    İşlemeye uygun kenar temizleme yapabilecektir.

─    Ütü yapabilecektir. 

Ünitenin İçeriği:

Kenar temizleme

─    Çeşitleri 

Ütüleme

─    Kumaşa uygun ütü ısı dereceleri 

Ünitenin Etkinlikleri:

-     Kenar temizleme hakkında bilgi sunma/edinme

-     Kenar temizleme işlem basamaklarını yaparak gösterme

-     Kenar temizleme yapma

-     Ütü yapma 

Ünitenin Değerlendirilmesi:

-     Kenar temizleme kontrol listesi 

Programın Değerlendirilmesi:

Her ünitedeki ürün ve süreç kontrol listeleri ile kursiyer dosyası esas alınarak kursiyerlerin başarısı belirlenecektir. Bu bilgilerin ışığı altında programın eksik ve yanlışlıkları düzeltilecektir. 

Programın Uygulanması İçin Gerekli Araç-Gereçler: 

Araçlar:

Kasnak

Makas

Mezura

Tel kırma iğnesi

Ütü 

Gereçler:

Desen

Fotoğraflar

Kasnak Bezi

Kırma teli

Kumaş

Ütü Bezi

Yayın: 27.12.2012 - Güncelleme: 29.12.2012 22:40 - Görüntülenme: 2453